A MEOSZ szerint jogsértő a közszféra honlapjainak akadálymentesítését elősegítő rendelettervezet

Beküldve ide: Belföldi hír | 0

A MEOSZ elfogadhatatlannak tartja a részleges akadálymentesítést és nem kér abból a szemléletből, hogy mit miért nem kell akadálymentesíteni.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (CRPD) és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről rendelkező 2007. évi XCII. törvény 9. cikke értelmében a hozzáférhető környezet megteremtése olyan alapjog, melyet nem lehet kiskapukkal kijátszani. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról rendelkező 1998. évi XXVI. törvény  6. §-a szerint a fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Ezek alapján innovációt és olyan felelős hozzáállást kérünk, mely kihívásként és kötelezettségként értelmezi a folyamatos online térben való akadálymentes hozzáférés megteremtését. Hazánkban megvan az a technikai környezet és szaktudás, mely lehetővé teszi, hogy a digitális téren komoly előrelépések történjenek, és olyan megoldások szülessenek, mely az egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják – írta Kovács Ágnes jogsértést hangsúlyozó levelében.

A MEOSZ már a törvény véleményezésekor 2018 nyarán benyújtotta álláspontját (a MEOSZ álláspontja itt olvasható) azonban a törvény az aggályaink és javaslataink figyelembevétele nélkül lépett életbe. Akkor azt közölték, hogy a készülő rendelet megfelelő választ ad a törvény hiányosságaira. A rendelettervezetben ugyanakkor ennek nyoma sincs – áll az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak eljuttatott levelükben. ( a MEOSZ minisztériumnak írt levele itt olvasható.)

A 2016/2102 (EU) irányelve a MEOSZ által megfogalmazott aggályokra nézve több „kiskaput“ is tartalmaz, azonban, ha a Magyar Állam az Alaptörvényében lefektetett jogokból és az általa ratifikált CRPD-ből kíván kiindulni, akkor következetesen támogatja majd ellenőrzi közszolgáltatások egyenlő esélyű igénybevételét, és szükség esetén szankcionál.