Lépj közelebb

Beküldve ide: Látássérültek | 0

A szemléletformálás és a tolerancia erősítése a fő célja annak a programsorozatnak, amelyben mozgássérült emberek mutatják be mindennapi életüket, nehézségeiket ép társaiknak.

Tájékoztató az egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásokról

Beküldve ide: Látássérültek | 0

2012. január elsején hatályát vesztette az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., amely a társadalmi szervezetekre, így a szakszervezetekre is vonatkozó alapvető szabályokat határozta meg. Az egyesülési jogról szóló törvény helyett most három külön törvényt kell figyelembe venni, amelyek a következők:  2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)  2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról  1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről (61-64. §§)

Esélyóra a Zrínyi Gimnáziumban

Beküldve ide: Mozgássérült | 0

Zalaegerszeg – Esélyóra címmel szerveztek programot ma a Zrínyi gimnáziumban. A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének ezzel a kezdeményezéssel az a célja, hogy a fiatalok betekinthessenek hétköznapjaikba.strong>