Elhunyt dr. Chikán Csaba, a MEOSZ alapító elnöke

Beküldve ide: Mozgássérült | 0

Dr. Chikán Csaba az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi végzettséget és a későbbiekben közjegyzőként tevékenykedett.

Jogászi munkájával párhuzamosan, jogi képzettségét is kamatoztatva 1978 novembere óta vett részt a mozgáskorlátozott emberek önszerveződésében. Hitte, hogy szakmai felkészültséggel, kitartással, és kellő alázattal igenis köveket lehet mozgatni a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekében. 1981. június 13-án megválasztották az akkor megalakult Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökének, mely tisztséget 1997. szeptember 16-ig töltötte be.  Az alapszabály szerint már nem lehetett újra megválasztani az elnöki tisztségre. Ezt követően a MEOSZ egyik alelnökeként folytatta a mozgáskorlátozott emberekért végzett munkáját. Megromlott egészségi állapota miatt 2015. május 8-án leköszönt az alelnöki posztról, és a MEOSZ elnökségi tagjaként ténykedett tovább. A MEOSZ küldöttközgyűlése 2016. május 4-től a MEOSZ alapító elnöki tisztséget adományozta dr. Chikán Csabának, aki haláláig a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének társelnöke volt.

A MEOSZ alapító elnökeként példát és irányt mutatott a mozgáskorlátozott emberek önrendelkező életének megvalósítása érdekében vívott mindennapi csatákban. Példát mutatott, hogy tisztességgel, elszántsággal magas szakmai színvonalú munkával és emberi alázattal nap, mint nap ki kell állni a sorstársakért. Irányt mutatott, hogy megalkuvás nélkül, a végsőkig kell küzdeni, amíg megoldást találunk a problémákra. Irányt, mely egy olyan társadalomhoz vezet, ahol a mozgáskorlátozott emberek nem csak szavakban, hanem a valóságban is megtapasztalhatják a méltóságteljes élet kizárólagosságát.

Ember volt. Csupa nagybetűvel. Szemet hunyt a személyét ért méltatlan támadások felett, kizárólag a mozgáskorlátozott emberek érdekeit tartotta szem előtt. Érdekükben, értük, önmagát háttérbe szorítva dolgozott. Személye, szakmaisága megannyi jogszabálytervezet előkészítésében, véleményezésében jelen volt. Ő tette meg az első lépéseket  azokban az ügyekben, amelyeket utóbb a  MEOSZ sikerre vitt. Jelen volt azokban a mindennapi csatákban, melyekből a mozgáskorlátozott emberek életét megkönnyítő jogszabályok születtek. Gondolatai, bölcsessége és szakmai tisztessége tovább él a közösségben.   Szellemisége olyan hagyaték a mozgáskorlátozott emberek közössége számára, melyet a MEOSZ méltóképpen ápol tovább.

Dr. Chikán Csabát a MEOSZ saját halottjának tekinti.

Chikán Csaba11