Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal (Ha nem jelenik meg a lejátszó, frissítse a képernyőolvasóval a képernyőt - JAWS+ESC)

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Vikidál és H. Ildi és Nyertes Zs és Tóth Enikő - te vagy a legszebb álmunk

Hallgatók száma: 6

Híreink a JAWS képenyrőolvasóhoz készített Kutatási modul segítségével is olvashatóak!

Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatása
- 2020. július 25. 11:47 - 45 megtekintés

Az Emberi Erőforrások Minisztere (a továbbiakban: Támogató) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdet a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására.

A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

1. A pályázat célja

Jelen pályázati eljárás célja a Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra történő működési támogatásának biztosítása.

2. Pályázók köre

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 131/A. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam a Tkr-ben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott Fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja, mely finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető meg.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtania pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

3. A pályázatok benyújtásának helye és módja

A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton szükséges benyújtania a Főigazgatóság részére, a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (továbbiakban: Pkr.) felületén keresztül, amely felület a formai követelményeket meghatározza.

4. A pályázatok benyújtásának határideje

A Pályázatok beadási határideje: 2020. július 15. (00:01 perc) – 2020. augusztus 17. (23:59 perc)
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pkr-ben a megadott határidőn belül véglegesítésre kerül. Azon pályázatok, amelyek a megadott határidőn belül nem kerülnek véglegesítésre, a Főigazgatóság nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Finanszírozási időszak

Az Szt. 131/A. § (1) bekezdés alapján a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére szolgáló finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető.
Jelen pályázatot érintően a Tkr. 1. § (2) bekezdés kb) pontja alapján a finanszírozási időszak 2021. január 01. napjától – illetve a Fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától, ha az 2021. január 01. napját követően történik – 2023. december 30. napjáig terjedő időszak.

6. A működési támogatás mértéke, számításának módja

A rendelkezésre álló keretösszeget évente a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. Ez alapján történik az egy feladategységre jutó támogatási összeg meghatározása is.
A pályázatok 2021. évi támogatására rendelkezésre álló keretösszegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím 15. jogcímcsoport “Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzata határozza meg.
A pályázó feladategységre pályázik. Fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladategység az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra. Feladatmutató alatt a vállalt, illetve teljesített feladategységek számát kell érteni. A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.
Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik, amelynek várható összege 2021. évben 1001 Ft/óra.
A nyertes pályázók éves támogatásának összegéről a 3 éves finanszírozási időszak alatt évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés.

7. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok

A pályázat benyújtása során a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a Pkr. pályázati felületén:
a) az előző évi szakmai, működési és pénzügyi beszámolót;
b) munkatársak szakmai végzettségét igazoló dokumentumot,
c) a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 110/K. § (2) bek.) megfelelő foglalkoztatási szakmai programot, mely tartalmazza az alábbiakat:
– a fejlesztő foglalkoztatásban tervezett tevékenységek bemutatását, megosztva, hogy hány ellátottat tervez munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni,
– a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek bemutatását,
– a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,
– az előállított termék, illetve szolgáltatások leírását,
– a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.
d) közzétételi és összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
e) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről kiállított határozatot, vagy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolatát;
f) szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti szerződő felek adatait tartalmazó megállapodások tervezetét (abban az esetben szükséges megkötni, ha a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet, és az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szervezet fenntartója különböző);
g) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötött/kötendő szerződés/tervezet.

8. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer

a) a szolgáltatás jellemzői – így a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak száma, célcsoportja, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása,
b) a költségvetés megalapozottsága – a bevont személyekre tervezett költségek nagyságrendje, megoszlása, fejlesztési díjra tervezett összeg-, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonyság,
c) a foglalkoztatási szakmai program illeszkedése és megalapozottsága a foglalkoztatásba bevonni tervezett személyek célcsoportja szerint,
d) fejlesztési jogviszonyban foglalkozatott személyek fejlesztési díjának számításakor alkalmazott differenciálási szempontok,
e) a szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai,
f) a szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel,
g) a szolgáltatókkal kötött megállapodások tartalmi bemutatása,
h) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötendő szerződés tervezetének bemutatása.

9. A pályázatok érvényességének ellenőrzése

A benyújtott pályázatot a Főigazgatóság iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a pályázat beadását követő 7. napig történik meg, a formai ellenőrzés eredményéről a pályázót elektronikus úton értesítik.A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, és a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
b) a pályázó a Tkr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése szerinti Fenntartó.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás

Reklám

Jooble

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora
 • 10:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenrol valódi képet festeni. Az adások szerepőoi olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: - Fodor Tomival
  Tarts velünk a "Mega slágerek világába"! Minden hétköznap 17-20 óra között jelentkezik a Dolce vita Music Show Fodor Tomival a Hobby Rádióban! Tarts Tomival és ő feldobja a délutánod!
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora
 • 22:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenrol valódi képet festeni. Az adások szerepőoi olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2020. augusztus 3. hétfő, Hermina napja van.
Az év 32. hete és 216. napja.
Holnap Domonkos, Dominika napja lesz.

1849. Klapka Komáromnál kitört a jobbparti osztrák dandár ellen. Az ellenség vesztesége 300-nál több halott és sebesült, 7 ágyú, 700 tonna lőpor, 3000 lőfegyver, 2750 ökör, stb.


1945. Magyarország és Ausztria árucsere-forgalmi egyezményt köt Budapesten.


Gárdonyi Géza
Éjjel a Tiszán

Feljött a hold a Tiszára,
Csend borul a fűre, fára.
Szeged alatt a szigetnél
áll egy ócska halász-bárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán
halászlegény ül magában:
ül magában s furulyál;
furulyál az éjszakában.

A Tiszára a sötétség
gyászfátyolként terül hosszan:
gyászfátyolon a csillagok
csillogdálnak gyémántosan.

Talán épp a bárka alatt
lenn a vízben, lenn a mélyben
fekszik egy nagy halott király,
halott király réges-régen.

Koporsója arany, ezüst,
s vasból van a burkolatja.
És a hármas koporsóban
a király a dalt hallgatja.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


kilenc szorozva hét = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 304
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com