Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal (Ha nem jelenik meg a lejátszó, frissítse a képernyőolvasóval a képernyőt - JAWS+ESC)

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Műsorvezető -

Hallgatók száma: 6

Híreink a JAWS képenyrőolvasóhoz készített Kutatási modul segítségével is olvashatóak!

Laczi Tamásné Szakály Melinda az MVGYOSZ új elnöke
- 2010. augusztus 17. 18:08 - 3237 megtekintés

Laczi Tamásné Szakály Melindát választotta meg elnöknek a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) küldöttgyűlése augusztus 14-én. Az új elnök kompromisszumokon alapuló irányítást ígér.

Mint ismert, Dr. Szőke Lászlót nagyjából egy hónapja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Fogyatékosságügyi Főosztályának élére nevezték ki, az összeférhetetlenség miatt lemondott az MVGYOSZ vezetéséről. A küldöttek Szakály Melinda mellett még négy aspiránsra szavazhattak. 2004 óta dolgozik Szakály Melinda a Vakok és Gyengénlátók Győr-Sopron Megyei egyesületénél – hangzott el kampánybeszédében. Eleinte a munkaügyi központ delegálta őt az egyesülethez, feladata a látássérültek munkába helyezésének segítése volt. Zilahi György balesetét követően 2007-től a győri látássérültek elnöke. 2009 óta országos küldött. Az Országos elnökség munkájában először póttagként, idén tavasztól pedig rendes tagként vett részt. 2008-ban a győriek elnyerték a lehetőséget, hogy a nyugat-dunántúli látássérülteket kiszolgáló rehabilitációs központot működtessenek. Laczi Tamásné elmondta, ezzel egyesületük megsokszorozta mind költségvetését, mind az alkalmazottak számát. A győriek továbbra is közvetítenek látássérült munkavállalókat a nyílt munkaerőpiacra. meglehetős gyakorlatra tett szert a pályázatok írásában – hangzott el a programbeszédben. Az egyesülete által készített pályázatok mintegy 80%-ban sikeresek – tette hozzá. Laczi Tamásné számára fontos feladat az akadálymentesítés, a látássérültek munkaerő-piaci integrációja országos szinten is, valamint fontosnak tartja a jó együttműködést a minisztériummal. Szakály Melinda megreformálná a Hermina úti központ működését. A hivatal munkatársainak feladatait nyilvánossá tenné, határidőhöz kötné. Az új elnök az eddiginél jobban szeretné bevonni a munkába a néhány éve tető alá hozott Egyesületi Elnökök Tanácsát (EET). Kompromisszumokon alapuló, egyeztetett érdekvédelemben gondolkodik – hangzott el. “Az utat közösen találjuk meg” – magyarázta elképzeléseit a vezetésről Laczi Tamásné. Olyan megoldások kimunkálására fog törekedni, ami mindenkinek a legjobb – ígérte. Az új elnök azt szeretné, ha a működési költségekre az egyesületeknek nem kellene pályázniuk. Pályázatokat az ezt meghaladó projektek lebonyolítására lát szükségesnek. Az elnökség szerepét növelné Szakály Melinda. Visszatérne ahhoz az öt évvel ez előtt elhatározott, de a valóságban nagy részt nem megvalósult gyakorlathoz, hogy minden elnökségi tagnak külön feladata legyen. Az ellenségeskedések nem vezetnek célra, célt csak közösen lehet elérni – vázolta hitvallását kortes beszédében Laczi Tamásné. Megválasztása után elmondta, augusztus 16-tól kizárólag a Szakály Melinda nevet használja. Az új elnök legeredményesebb kihívója Dr. Ozvári Lukács Ádám volt. A már csak kettejük megmérettetését lebonyolító második szavazási fordulóban 30:55 szavazatarányban maradt alul a győri elnökkel szemben. Dr. Ozvári a Szakály Melinda által elmondottakon felül erősítette volna a nemzetközi kapcsolatokat, törekedett volna a működéshez szükséges források mind eredményesebb növelésére, valamint hangsúlyt fektetett volna arra, hogy a központ a mostaninál sokkal jobban segítse a tagegyesületeket. A Motiváció Alapítványnál és a Siketvakok Országos Egyesületénél jogászként dolgozó, valamint néhány éve az MVGYOSZ jogsegély szolgálatát is ellátó Dr. Ozvári Lukács Ádám gratulált Szakály Melinda győzelméhez. Az első fordulóban részt vett még Dr. Tóka László és Angyal Gábor. Előbbi mindössze négy, utóbbi 9 szavazatot kapott a küldöttektől. Dr. Tóka esélyeit ronthatta, hogy a pécsi elnök nem titkolta, alapos revízió alá kívánja vonni a hivatal működését. Beszédéből kiderült, a versenyszférában eltöltött évtizedek tapasztalatai alapján egzakt képe van arról, adott mennyiségű munka elvégzéséhez pontosan mennyi munkavállaló szükséges. Dr. Tóka utazási és lakhatási támogatást is kért, az elnök jelenlegi tiszteletdíjáért (kb. havi bruttó 235 ezer forint) nem vállalná el a tisztséget. Jakab Sándorné is szeretett volna elnök lenni, ő azonban a néhány hónappal ez előtt már lejátszódó forgatókönyvet megismételve, amikor országos elnökségi tagságra pályázott, ezúttal sem ugrotta meg a minimális szintet: nem került jelöltlistára sem. Dr. Nagy Sándort is jelölték ugyan az elnöki tisztségre, ő azonban nem kívánt élni a lehetőséggel. Laczi Tamásné elnökké választásával az MVGYOSZ elnökségében egy hely felszabadult. Ide a legtöbb szavazatot kapó póttagként Kovács Béla került. Így a zalai elnök néhány havi kihagyás után újra az országos vezetés része. A küldöttek szavaztak az új elnök tiszteletdíjáról is. Hatályban hagyták a jelenleg alkalmazott számítási módot. Azaz Szakály Melinda is a mindenkori köztisztviselői illetményalap hatszorosát kapja tiszteletdíjként. 1988 óta tagja az Országos elnökségnek, 2002-óta elnök – tekintett vissza az MVGYOSZ-ben befutott pályafutására az ezen minőségében búcsúzó Dr. Szőke László az augusztus 14-i küldöttgyűlésen. Ez elegendő idő ahhoz – folytatta -, hogy az ember mélyen átlássa a tevékenységeket, bedolgozza magát a munkába, legyenek átadható tapasztalatai. Minden kornak megvolt a maga kihívása, amire a vezetésnek választ kellett adnia – mondta a leköszönő elnök. A rendszerváltás előtt az MVGYOSZ működését az akkori Egészségügyi Minisztérium határozta meg felettes szervként. Az egyesületi törvény parlament általi elfogadása után azonban a vakok szövetsége önállóvá vált, a felügyelet megszűnt. Abban az időben még törvényben lefektetett állami feladat volt a vakokról történő gondoskodás, azóta ez már nincs így – tekintett vissza Dr. Szőke. A 20 évvel ezelőtti problémák egyike volt, hogy egységessé tegyék a vakok személyi járadékát. Az akkori vezetés azért érvelt, hogy ne számítson, kinek mikor ítélték meg a juttatást. Átalakult az érdekvédelem a rendszerváltással – nézett vissza Dr. Szőke László. Ma a jogszabály-véleményezés, jogszabályok kezdeményezése a legfontosabb feladat – mondta. A vakok szövetsége vezető szerepet vitt az esélyegyenlőségi törvényként közismert jogszabály elfogadásában. Az MVGYOSZ akkori elnöke, Dr. Szigeti György parlamenti képviselő is volt. Dr. Szőke büszke arra, hogy elődje a törvény tető alá hozásának szerepét magára vállalta, a leköszönő elnök szerint a jogszabály meghatározóan befolyásolja a fogyatékos emberek életkörülményeit. (Dr. Szigeti György azonban feltehetően finoman szólva nem táplál baráti érzéseket Dr. Szőke irányában, mivel a távozó elnök vezetése alatt álló szervezet elnöksége által adományozott Braille emlékérmet nem volt hajlandó átvenni még postán sem 2008-ban.) Mérföldkő volt a közhasznú szervezetekről a 90-es évek második felében alkotott jogszabály is, az MVGYOSZ az egyik első kiemelten közhasznú társadalmi szervezet lett – értékelt Dr. Szőke László. Az önálló pályázáshoz, a sikeresebb forrásszerzéshez egyre elengedhetetlenebbé vált a szövetség tagszervezeteinek önállósága. Ez a 90-es évek második felének akkor még sikertelen próbálkozásai után végül 2005-re valósult meg – tekintett vissza a távozó elnök. Mára a helyi egyesületek Dr. Szőke szerint helyben megkerülhetetlen szereplői a látássérültekkel kapcsolatos kérdések megoldásának. A Hermina úti központot átalakították – értékelt Dr. Szőke. 2002 óta a szövetségnek többfrontos harcot kellett vívnia – mondta. A szervezetnek harcolnia kellett a költségvetésért, harc volt az átalakítás és szintén harcot kellett vívnia a bíróságok, ügyészség, hatóságok előtt. Jelenleg nincs a szövetség ellen folyamatban lévő per – tette hozzá. A szövetség minden perből pernyertesként került ki – mondta Dr. Szőke László. Ez az állítás azonban nem igaz. Bár a szervezet valóban megnyerte az ellene indított perek egy részét, legalább egy ízben, a 2000-es évek első felében a Legfelsőbb Bírósághoz fellebbezve is az MVGYOSZ veszített. Ez az eljárás a pest megyei szervezetnél tartott egyik választásra nyúlik vissza. Veszíteni ugyan nem veszített, de munkaügyi perben kötött peren kívüli egyességgel 1 millió forintot fizetett a szervezet Szabó Istvánnak is, aki korábban a szövetség pénzügyeit intézte. Néhány éve pedig a Fővárosi Főügyészség revíziója állapította meg, hogy a szervezet alapszabálya 18 ponton törvénysértő. Több jogsértő gyakorlatra derített fényt a szervezet Felügyelő Bizottsága is a pályáztatás és a számvitel terén, bár ezekből nem lettek bírósági eljárások. Dr. Szőke László az akkori főtitkár társaságában személyiségi jogi pert indított néhány látássérült ember ellen 2003-ban egy internetes fórumon egyes róluk és a szövetségről megjelent állításokkal kapcsolatban. A pert elveszítették. A perek elmúltával a szervezet vezetése ma már csak az érdekvédelemre koncentrál – mondta Dr. Szőke László. A mostani kinevezéssel szerinte a látássérültek kormányzati szinten kaptak lehetőséget arra, hogy évek óta fennálló problémáikat megoldják. Dr. Szőke László hisz abban, hogy osztályvezetői posztján a fogyatékos szervezetekkel együttműködve eredményes lesz. Dr. Szőke László példa volt arra, hogy a tisztességes munka befektetés, mely megtermi hozamát – méltatta az előző elnököt Szabó Tiborné. A leköszönő elnök szerinte szerénységgel, alázattal dolgozott a látássérültekért. A küldöttek többsége akkor is jobbító szándékkal szólt, ha bírált – mondta Dr. szőke László. Ő – folytatta – mostantól az asztal másik oldalán ül. Semmit róluk, nélkülük: ezt tekinti hitvallásának a távozó elnök. Azaz arra törekszik, ne születhessenek úgy a fogyatékos embereket érintő döntések, hogy őket nem kérdezik meg. 2013-ra lesz nyereséges a SAZ-kampány Egyelőre folyamatosan 20-25 millió forintos veszteséget termel a SAZ dialog Agentur Kft. és a vakok szövetsége által közösen lebonyolított információs kampány – számolt be a Felügyelő Bizottság előző küldöttgyűlésen felvetett kérdései nyomán Kutor Sándorné pénzügyi vezető. Hozzátette, hibát követ el, aki csupán a dolgok pillanatnyi állását tekintetbe véve von mérleget a DM kampányról. Ez – tette hozzá – hosszú távú befektetés, mely 2013-ra fordul termőre. Eddig mindösszesen durván 500 ezer levelet küldtek ki több hullámban. A levelek elkészítésének költségét a SAZ a szövetségnek kiszámlázza. Ezen felül az MVGYOSZ a Postának is fizet a kiküldésért. A kampány során befolyó összegeket elkülönített, az MVGYOSZ által kezelt számlán kezelik. Innen eddig 4,5 millió forintot utaltak át a szervezet működését biztosítandó a szövetség fő bankszámlájára. A SAZ számláit egyébként egy éves határidővel bocsátja ki, azok esedékességéről és a bevételről az MVGYOSZ-t folyamatosan értesíti. Búcsúzik Garamvölgyi Annamária is A Vakok világa jelenlegi főszerkesztője követi Dr. Szőke Lászlót a minisztériumba. Ott főtanácsosi állást ajánlottak neki, mely mellett nem marad lehetősége a látássérültek folyóiratának szerkesztésére – derült ki az augusztusi tanácskozáson.

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


kettő + = 6

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 1:00: Katapult DJ - Lipóczi Csaba és Bozóki andor mix-műsora
 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
 • 9:00: Digitális Talkshow - mindenkinek - a mikrofonnál: Szilágyi Árpád és az Asztaltársaság
 • 10:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
  A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

  D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


  Sorozatainkból


  Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
  A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

  Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

  Egészségtükör

  A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

  Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

  A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

  Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

  A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

  Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

  A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

  Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

  - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
  védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
  - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
  - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


  Lapozgató - érték az irodalomban

  Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

  Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

  Mozaik
  Titkok, érdekességek, látnivalók

  Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

  , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

  A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

  Nem vagy egyedül…

  -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

  SzemPont - Hasznos tudnivalók…
  - Banki praktikák
  - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
  - Felvételi-Diploma-Karrier
  - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
  - Pályázatok

  - Útmutató az egészséges utazáshoz...
  A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

  - Fókuszban az innováció

  Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

  - Mezőgazdasági magazin

  Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

  - Gazdasági válságkezelésről

  A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

  Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
  Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

  A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
 • 11:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 14:00: - aki a kultúrát három órán keresztül szervírozza: Kálmán a főpincér
  A műsorban a hazai- és a világirodalom hangzó gyöngyszemei továbbá a humor- illetve a szatíra nagyjainak művei kerülnek bemutatásra. A műsor minden korosztálynak szól, fiatalnak, és a nosztalgiázni vágyó generációnak egyaránt.
  Cél: egy kellemes délutáni szórakoztató pihentetés. Egy olyan műsor, ahol minden korosztály jól érezheti magát a kultúra időnként szövevényes útvesztőjében. Ha játékos a kedvem, még rejtvényt is adok fel, s rendszeresen jelentkezik a kulturkáló c. rovat is, melyben kritika, programajánló, és interjúk hangoznak el. Aki ebbe a bárba betéved, csak a kultúrától részegülhet meg.

  Kultúrbár - szombaton 14-17 óra között.
  A főpincér: Kálmán
 • 17:00: UK fever show - listavezető dalok Angliából
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: Konyha főnök ajánlata - gasztronómiai magazin
 • 21:00: Digitális Talkshow - mindenkinek - a mikrofonnál: Szilágyi Árpád és az Asztaltársaság
 • 22:00: - kultúra, közélet, minden héten új téma körüljárása
  A D-ER Stúdió - az ER Press Kft. műsorkészítő műhelye - több mint egy évtizede készíti közszolgálati műsorait, amelyeknek célja megfelelni egy minél szélesebb hallgatói kör érdeklődésének. A műsorpaletta a felmerülő igényeknek megfelelően nagyon színes, sokrétű és állandóan bővülő képet mutat. A műsorokat több tucat helyi és regionális rádió egyedi szerződések alapján sugározza, amelyeket a D-ER Stúdió térítésmentesen bocsát rendelkezésükre. Az összeállítások nem egy-egy adott rádió stílusához igazodnak, hanem egyedi formával és arculattal rendelkeznek, amelyek egységesen jellemzik a D-ER Stúdió munkáját. Partnereink bár kereskedelmi adók, számukra a D-ER Stúdió közszolgálati műsorokat állít elő. A műsorok magas színvonalon megszerkesztett egységből állnak, amelyek időtartama alkalmanként 30 perc, ebben általában 3-4 riport kap helyet; a szöveg-zene arány 60-40 % a riportok javára. A műsorok általában nem önmagukban szerepelnek, hanem egy-egy sorozat egységeiként. Összeállításainkat többségében helyi/regionális rádiók sugározzák, lefedve szinte az egész országot. Az adásidőpontok ugyan eltérőek, de a partnerrádiók sugárzási körzetei az ország lakosságának 93%-át érik el. A rádiós partnerek visszajelzése alapján (amelyek részben a Szonda Ipsos, részben a Medián közvélemény kutatók adataira alapulnak) a jelenleg biztosnak tekinthető hallgatói létszám 1,2-1,6 millió fő; a kor, nem és iskolai végzettség szerinti megoszlás vegyes.

  D-ER Stúdió - A regionális és helyi rádiók közszolgálati műsorainak készítője: a Magyar Public Relations Szövetség CSR Média 2008. pályázat Rádió szerkesztőség kategóriájának nyertese


  Sorozatainkból


  Biztonsági öv - Baleset-megelőzési magazin
  A műsor célja, hogy előremozdítsa a balesetmentes közlekedést, hogy olyan morált, viselkedést alakítson ki, erősítsen meg, mely a biztonságosabbá teszi a közlekedést. Műsorunk nem csak az autóvezetőknek szól, hanem mindenkinek, aki részese a közlekedésnek. Az aktuális témák mellet színes összeállítások is helyet kapnak a Biztonsági övben, mint például a közlekedési tárgyak gyűjteményei.

  Civil élet - civil partnerség - Példát mutatunk

  Egészségtükör

  A műsor célja az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A magyar lakosság nagyon rossz egészségi állapota, a jelenleg zajló egészségügyi intézményrendszer átalakítása, az emberekben lévő bizonytalanság indította el a műsor gondolatát, hogy a helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adjunk az egészségügyről, egészségünk védelméről, nem hallgatva el a ránk leselkedő kórokat sem. Műsorainkban az adott témákat mindig több irányból járjuk körbe, betegeket, orvosokat, szakértőket megszólaltatva, nem feledkezve el a lelki egészség fontosságáról sem. A prevenciót - az elsődleges megelőzést éppen úgy, mint a szűrővizsgálatokat - nagyon fontosnak tartjuk, így műsorainkban ez kiemelt szerepet kap.

  Életutak - Álmok, életképek: történetek életekről, hivatásokról

  A műsor célja, olyan életpályák bemutatása, melyek példaértékűek. Beszélgetés művészek, tudósok, híres emberek életéről és munkásságáról, melyben családi történetek elevenednek meg, valamint megtudhatjuk, hogyan válik egy szakma hivatássá, sőt, életcéllá.

  Hagyományaink, értékeink Európában: ahol az érték a mérték...

  A sorozat célja, hogy hazánk hagyományait,elfelejtett értékeit, múltját és jelenét mutassa be jellegzetesen magyar "kincseken", hungarikumokn keresztül; bizonyítván, hogy Magyarország nemcsak tájairól, ételeiről, hanem porcelánjáról, kristályáról, csipkéjéről, hímzéseiről és a kézműves ipar egyéb termékeiről is ismert külhonban.

  Kontroll - A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi magazin műsora

  A sorozat célja a Társadalmi Unió fogyasztóvédelem terén kifejtett tevékenységének népszerűsítése olyan módon, hogy a társadalom különböző rétegei számára fontos és elengedhetetlen fogyasztóvédelmet szolgáló információk, tudnivalók megismertetése. A műsortól elvárható, hogy a hétköznapi élet során praktikusan felhasználható támogatást nyújtson, ellássa a hallgatót jogi és törvényi ismeretekkel ezen a területen, kézzel fogható tanácsokat, praktikákat és a mindennapokban használhat cselevési terveket mutasson, felhívja a figyelmet azokra az elvárható és elvárandó viselkedési és ügyfélközpontú magatartásra, mely a tudatos fogyasztóvá válás egyik elengedhetetlen feltétele. Erősítse a hallgatóban azt a mentalitást, hogy nem csak lehetősége van érvényesíteni jogait elvárásait hanem a meglévő jogszabályok szinte minden területen biztosítják számára a megfelelő bánásmódot és eljárásrendet

  Környezetháztartás - Mindennapi környezetvédelem

  - Környezetbarátság: Elvek, célok, praktikák - környezetünk
  védelmében - Környezetbarátság - ne csak szóban védjük!
  - Otthonunk… …a hely ahol és ahogyan élünk
  - KisKertÉsz Hasznos tanácsok kiskerttulajdonosoknak és gazdálkodóknak


  Lapozgató - érték az irodalomban

  Sorozatunkban olyan szerzőkkel beszélgetünk műveikről, munkájukról, akik méltatlanul keveset szerepelnek a magyar médiumokban. A mai magyar írók mellett, külföldi szerzők és a magyar irodalom már nem élő jeles személyiségeinek alkotásaival is megismertetjük a hallgatókat.

  Mindentudás Egyeteme - Válogatás A híres ismeretterjesztő sorozat legsikeresebb előadásaiból készítettünk válogatást.

  Mozaik
  Titkok, érdekességek, látnivalók

  Ebben a sorozatban a kézművesség, az ipar termékeinek és eljárásainak bemutatása történik, a hétköznapi ember számára színes és sokrétű megközelítéssel. Bebarangoljuk a múzeumokat, és tárgyakhoz fűződő történeteket elevenítünk fel; a magyarság kézműves hagyományait mutatjuk be, de egy-egy gyűjtő életébe és munkájába is betekintünk.

  , érdekességek, látnivalók - Történelmi borvidékeink

  A műsor-sorozat célja: A 21 hazai borvidék bemutatása. A mesterség fejlődését, az eszközök változását, a módszerek, borászati eljárások titkait is megörökíthetjük, s példázhatjuk: a magyar bor az a termék, amely a jelenleginél nagyobb megbecsülésre, sikerre számíthat az európai piacokon.

  Nem vagy egyedül…

  -Gyógyít, tanít, támogat és másképpen is segít (Pl: Béres Alapítvány, stb.)

  SzemPont - Hasznos tudnivalók…
  - Banki praktikák
  - Közlekedőknek : Autós érdekességek, praktikumok,
  - Felvételi-Diploma-Karrier
  - Közös jövőnkért (EU- kül-és biztonságpolitikai magazin, HM. stb.)
  - Pályázatok

  - Útmutató az egészséges utazáshoz...
  A műsor azokhoz kívánunk szólni, akik utazás előtt állnak; hosszabb, rövidebb pihenést, üzleti utat terveznek külföldre. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az utazási betegségekre és azok megelőzési, kezelési módjaira. A műsor másik célja az egészségmegőrzés, a betegségek kivédése, a prevenció fontosságának köztudatba emelése. A helyes táplálkozástól a krónikus betegségeken át a védőoltásokig teljes és aktuális képet adunk az egészségügyről, egészségünk védelméről

  - Fókuszban az innováció

  Kutatási és fejlesztési pályázatokon eredményesen indulók munkáit, a Magyarországon zajló Eu-s forrással támogatott kutatások eredményeit és felhasználhatóságainak területeit, lehetőségeit dolgozza fel a műsor. A kutatókkal, a felhasználási területek képviselőivel készült interjúk értelmezik, köznapi nyelvre lefordítja a kutatás eredményeit. A műsor célja, hogy hazánkban zajló kutatásokról, kutatókról pontos képet kapjanak a hallgatók, megismerve hazánk szellemi bázisából minél többet és minél alaposabban

  - Mezőgazdasági magazin

  Mezőgazdasági magazin, mely a mezőgazdaság aktuális kérdéseivel, információival, újdonságaival foglalkozik. A műsor támogatója a Szent István Egyetem. A minden héten jelentkező műsor egyrészt a mezőgazdaságban évszaknak és időjárásnak megfelelő cselekvésekhez ad hasznos tanácsokat, bemutatva a friss fejlesztéseket, technikai újdonságokat, könnyen adaptálható kutatási eredményeket. Bemutatja az állami és eu-s gazdasági lehetőségeket, praktikus tanácsokat ad a piaci boldoguláshoz. A fenti témákat szakértői interjúkkal dolgozzuk fel.

  - Gazdasági válságkezelésről

  A pályázati célnak megfelelően első lépésben a válság kialakulását, annak okait, a nemzetközi és a magyarországi gazdasági környezetre gyakorolt hatásait vázolnánk fel, áttekintve ezek rövid-, közép- és hosszú távú következményeit a világgazdaságra, a nemzetgazdaságokra és természetesen hazánk gazdaságára. A lehetséges részletességgel felemlítenénk a válság kezelésére hozott nemzetközi és magyarországi megoldási javaslatokat, cselekvési terveket, az azokból eddig már megvalósult akciókat, projekteket, intézkedéseket és azok várható hatásait. A válság globális, illetve nemzetgazdasági következményein túl, a hallgató szempontjából indokolt részletességgel vizsgálnánk a hétköznapi életre gyakorolt hatásait, melyek az egyszeri emberek életkörülményeiben, mentális és szociális helyzetében okozott, illetve várható változásokat tartalmazza. A gazdasági válság okozta változások negatív hatásainak mérséklésére olyan lehetőségeket, cselekvési tereket és pályákat szeretnénk bemutatni, melyek segítségével a hétköznapi emberek képesek lennének mérsékelni és irányíthatóbbá tenni a személyes életükre, környezetükre gyakorolt negatív hatásokat. Optimális esetben eredményes lehet a törekvésünk a hátrányos világgazdasági helyzet egyénekre ható megnyilvánulásainak kiküszöbölésére, vagy egy lehetséges újraépítkezés helyes irányának bemutatására, felvillantására. Megszólítandó szakértőink, ezért részint a helyzetelemzés, részint az egyénre adaptálás, részint a válságkezelés, részint a kreatív megoldások témakörében mozognak otthonosan, s osztják meg elképzeléseiket, javaslataikat a hallgatókkal.

  Térkép és Útravaló - barangoló Magyarország régióiban
  Mottónk: Világot látni Magyarországon is lehet!

  A Térkép és Útravaló hazánk régióit bemutató sorozat, mely a hazai tájakat járva megmutatja mindazt az értéket, melyet Magyarország rejt. A természeti értékek mellett bemutatjuk a kulturális kincseket is, éppen úgy, mint a gasztronómiát, a kézművességet, a kiállítóhelyeket, vagy az adott hely híres szülötteit.
 • 23:00: Pille-show - Pille "mélyinterjúkkal" tűzdelt zenés beszélgetős műsora

Login

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2020. február 22. szombat, Gerzson napja van.
Ma van a(z) Bűncselekmény áldozatainak napja.
Az év 08. hete és 53. napja.
Holnap Alfréd napja lesz.

1848. Párizsban február 22-24. napjaiban a forradalom diadalmaskodott, s a respublica kikiáltatott, mely esemény nagy horderejű lett hazánk viszonyaira is.


1291.Erzsébet királyné reggel Komáromban fiat szült, kit Lászlónak kereszteltetett.


Kálnoky László: Hó

Lágy szél fúj nemsokára.
A télidő halála
szívet szorongató.
Születve és kimúlva,
fogyó időnk tanúja
a hó, a hó, a hó.

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat szorozva kilenc = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 304