Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal (Ha nem jelenik meg a lejátszó, frissítse a képernyőolvasóval a képernyőt - JAWS+ESC)

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Koncz Zsuzsa - Ég és föld között

Hallgatók száma: 5

Híreink a JAWS képenyrőolvasóhoz készített Kutatási modul segítségével is olvashatóak!

MEOSZ Ifjúsági Stratégia
- 2008. október 8. 17:32 - 377 megtekintés

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve.

A 2008-as év a mozgássérült gyermekek és fiatalok éve. “Ha nem ismerjük a jövőt, akkor alkossuk meg!” (Gábor Dénes) A MEOSZ fiatalítási törekvéseinek eredményei 2007-2008-ig A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális rendszerben újraszervezte tevékenységeit 2007. május 5-én, az Esélyegyenlőség Napján. Mind a hét régióban sikerült olyan fiatalokra találni, akik aktívan szeretnének bekapcsolódni a MEOSZ érdekvédelmi tevékenységébe. A 2007-2008-ig megvalósított országos jelentőségű programok, tevékenységek

 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata regionális ifjúsági konferenciákat szervezett 2007. őszén, valamennyi hazai régióban, ahol a résztvevők megválasztották az önkéntes megyei és regionális ifjúsági koordinátorokat.
 • A regionális koordinátorokból álló Koordinációs Bizottság negyedévente tart értekezletet a programok, kezdeményezések megvitatására, előkészítésére; a megvalósult tevékenységekről való tájékoztatásra.
 • Országos ifjúsági hálózat kiépítése, koordinálása, bővítése.
 • Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom elindítása.
 • Nyíregyházán az Esélycentrumban kapott helyet a MEOSZ Ifjúsági Tagozata koordinátorainak és önkénteseinek képzéséhez, csapatépítő tréningjéhez. A négy napos képzésen összesen 50 fő vett részt. Mind a hét régió képviseltette magát.
 • Regionális és országos Ki mit tud? lebonyolítása, ahol a fiatalok megmutathatták a képességeiket.
 • Az esély-térkép kidolgozásában való részvétel.
 • Ifjúsági levelezőlista működtetése.
 • Nemzetközi tapasztalatok az esélyegyenlőség előmozdítását segítő rendezvényeken való részvétel kapcsán (Ép és fogyatékossággal élő emberek találkozója, Ausztria, Klagenfurt).

Kapcsolat külső szervezetekkel, intézményekkel

 • MÁI
 • Pető Intézet
 • Iskolák, (középiskolák, egyetemek, főiskolák) képviselői, tanárai, esélyegyenlőségi referensei, illetve ép és fogyatékossággal élő diákjai
 • Új Akropolisz Közhasznú Egyesület és Filozófia Iskola
 • Életlánc Egyesület

Tanulságok, tapasztalatok

 • Az ifjúsági konferenciák során képet kaphattunk arról, hogy a fiatalokat leginkább a szabadidős tevékenységek, az oktatási és munka lehetőségek érdeklik, illetve fontosnak tartják az érdekvédelemben való közreműködést.
 • A négynapos csapatépítő tréning már most érzékelhetően megkönnyítette a kapcsolattartást és a hatékonyabb együttműködést egymás jobb megismerése, megértése által, azzal, hogy képet kaphattak, hogy ki mivel tud aktívan hozzájárulni a MEOSZ fiatalító kezdeményezéséhez.
 • A tapasztalat és a visszajelzések azt mutatják, hogy több, a készség-, önismert-fejlesztő (kommunikáció, konfliktuskezelés, stressz-kezelés, csapatépítés, pályázatírás stb.) oktatásra, tréningre van szüksége a leendő vezetőknek.
 • A tapasztalataink szerint, az �ép� társadalom fiataljai, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a fogyatékos fiatalok segítése irányában, elősegítve az integráció folyamatát. Szívesen vesznek részt a tevékenységeinkben, szívesen vállalnak feladatot az iskolákba járó fogyatékos fiatalok segítésével.
 • Megfogalmazódott, hogy a fogyatékossággal élők érdekeit képviselő, az őket segítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel való szorosabb együttműködéssel hatékonyabbá tehetjük a munkánkat.
 • Az egyesületek jelenlegi vezetői közül többen hárítják az ifjúsági kérdésekkel való foglalkozást, arra hivatkozva, hogy �nincsenek fiatalok�, vagy, ha vannak is �nem akarnak� az egyesület programjaira jönni. Többen, a saját negatív tapasztalataik alapján nehezen fogadják az új ötleteket, az új szemléletet, pl. az integrációval kapcsolatban.
 • Az együttműködés csak az egymásra való kölcsönös odafigyeléssel valósítható meg. Az ifjúsági koordinátoroknak, csoportoknak is meg kell tanulnia az előző generáció értékekeit befogadni, értékelni és átmenteni úgy, hogy azok megfeleljenek a mai kor elvárásainak.
 • Nem elég önkéntesekre építeni a MEOSZ fiatalítási törekvéseit! Egy olyan koordinációs csoporttal lehet hosszútávon hatékonyan szervezetet fejleszteni, amely viszonylag állandó és számon is kérhető rajta a rábízott feladat.

Az ifjúsági törekvések szükségessége és küldetése Ahhoz, hogy MEOSZ által megvalósított eredmények, kezdeményezések tovább éljenek, szükség van a fiatal generáció mozgalomba való bevonására. Képessé kell tenni a fiatalabb és idősebb generációt az egymáshoz való alkalmazkodásra úgy, hogy a MEOSZ távlati céljait tartsák szem előtt. A hatékony működéshez elengedhetetlen a különböző korosztályok tagjai véleményének beépítése a döntésekbe. Fontos irányelv az integrációra és társadalmi befogadás előmozdítására irányuló törekvésekkel kapcsolatban, hogy a programokat érdeklődési körök alapján dolgozzuk ki, mert ez tarthat össze egy integrált közösséget és nem a sérültség ténye. Hisszük, hogy a társadalmi befogadás, az integráció, a közös életterek kialakítása, az akadálymentesítés és az esélyegyenlőség a �fejekben� kezdődik, a szemlélet formálásával. Célok

 • Átfogó célunk az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése.
 • A MEOSZ Ifjúsági Tagozata segíteni kíván a fogyatékossággal élő fiataloknak, hogy a társadalom aktív tagjaivá válhassanak. Élénkíteni szeretnénk a fogyatékossággal élő emberek szervezeteiben a fiatalok közreműködését.
 • Az Ifjúsági Tagozat célja a közösségépítés és egy országos ifjúsági kapcsolati hálózat létrehozása, amelynek tagjai aktívan részt vállalnak az ifjúsági programok, szolgáltatások szervezésében.
 • Kiemelkedően fontos a szabadidő együttes eltöltésére alkalmas közösségi terek fejlesztése. A rendezvények, tevékenységek közvetlen célja a közösségépítés, szabadidős programok biztosítása a fiatalok számára, illetve olyan fiatalok mozgalomba való bevonása, akik a továbbiakban vállalják a helyi ifjúsági munka felélénkítését, koordinálását.
 • Távlati célként kiemelkedő helyen szerepel a fiatalok társas környezetbe, társadalomba való beilleszkedésének, az önálló életvitelének segítése, és egyéni felelősségének, tudatosságának (egészség, fenntartható fejlődés stb.), kompetenciáinak fejlesztése, a testi-lelki és szociális egészségnevelés, mindezek által a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítása.
 • Célunk, hogy az ifjúsági projekteket megvalósító civil szerveztek között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés, érdekérvényesítés.
 • A MEOSZ ifjúsági, fiatalítási törekvéseinek szükséges további lépései Eszközök, források:
  • A meglévő humánerőforrás hasznosítása: egyesületi vezetők, az egyesületek tagsága, szakemberek (szociális munkás, pszichológus, pedagógus, jogász stb.) és önkéntesek.
  • A meglévő tárgyi erőforrások hasznosítása: infrastruktúra (helyiségek, informatikai berendezések stb.)
  • Pályázatok és állami támogatás

  Feladatok:

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az egyesületek akkreditációjának támogatása, amely többek között lehetővé tenné, hogy ifjúsági alkalmazottat tudjanak foglalkoztatni.
   2. Az ifjúsági koordinátorok, a csoportvezetők és az önkéntesek tevékenységének segítése, az ifjúsági hálózat továbbfejlesztése, közösségépítés. A célcsoportok figyelmének felhívása a feladatokra és lehetőségekre, szervezeti hálózatépítés.
   3. Nemzetközi kapcsolatok építése, pozitív minták megismerése, hasznosítása.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Az alkalmazott ifjúsági koordinátorok és az önkéntesek, illetve az egyesületi vezetők képzése: pályázatírás, programkoordináció, hálózatépítés, szervezetfejlesztés, önismeret, kommunikáció és konfliktuskezelési készségfejlesztés stb.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek).
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása, melyek alkalmasak a csoport összecsiszolódására, közösségépítésre.
  4. Információs �központ� létrehozása.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása.
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.

  Az ifjúsági stratégia feladatai megvalósításának leírása, ütemterve

  1. Szervezetfejlesztés:
   1. Az akkreditáció feltételeinek megteremtése, az egyesületek ösztönzése, hogy akkreditáltassák a szervezetet. Ez lehetővé tenné többek között ifjúsági koordinátor alkalmazását, aki az elkötelezett a mozgalom iránt, ugyanakkor így számon is kérhető, illetve rábízható az ifjúsági mozgalom szervezése mellett a MEOSZ PR tevékenységének és egyéb feladatainak koordinációja, amely lehetővé teszi az országos szintű, hosszú távú csapatmunka megvalósítását, illetve a közösségi aktivitást segítő-fejlesztő szakmai hálózat kialakítását. A koordinátor javasolt feladatai: az adott régió egyesületeivel, helyi szervezeteivel való kapcsolattartás, együttműködés; program-, PR tevékenység és egyéb feladatok koordinációja. A koordinátor bérének az állam által nem támogatott részköltségének a MEOSZ általi támogatása. Ütemterv:
    • 2008. végéig az akkreditációs feltételek megteremtése legalább hét MEOSZ egyesületnél.
    • 2009. januárig az ifjúsági koordinátor feladat indikációs mutatóinak kidolgozása
    • 2009. szeptemberig minden régióban legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
    • 2010 tavaszig minden megyében legalább egy ifjúsági koordinátor alkalmazása az egyes régiók valamelyik MEOSZ egyesületén belül.
   2. A rendszeres kapcsolattartás mellett (E-mail, telefon, személyes) a képzéseken és kulturális, szabadidős és sport programokon való közös részvétel segítheti (lásd. 2/b) és 3. pontok)
   3. Részvétel külföldi rendezvényeken, konferenciákon.
  2. Képzési és tréning programcsomagok kidolgozása, megvalósítása:
   1. Kommunikáció-, és készségfejlesztő, konfliktus-, és stressz-kezelési, illetve szemléletformáló tréningek az egyesületi vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok részére: A tréning szükségessége és célja:
    A MEOSZ egyesületek vezetőinek, illetve az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok támogatása, felkészítése az egyesület jövőjének alakításában. Az ifjúsági stratégia megfogalmazása a helyi lehetőségeknek megfelelően. A képzés részeként alkalmazott műhelyfoglalkozások arra is irányulnak, hogy a résztvevők közösen felvázolják a térségi szintű ifjúsági munka megteremtésének akciótervét. A képzések célja, hogy a vezetők, az ifjúsági önkéntesek, koordinátorok konkrét eszközöket kapjanak az ifjúsági mozgalom szervezéséhez. A tervezett tréningek és képzések a fiatal és idősebb generáció közti zökkenőmentesebb együttműködést célozzák meg, hogy a MEOSZ által elért eredmények (esélyegyenlőség, akadálymentesítés) tovább fejlődhessenek. Ütemterv:
    • 2008. szeptemberig a tréningek menetének kidolgozása, előkészítése.
    • 2008. végéig az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek legalább kettő regionális, vagy megyei szintű tréning megvalósítása; illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek tervezett tréning feltételeinek megteremtése.
    • 2009. végéig minden régióban legalább egy tréning megvalósítása az ifjúsági önkénteseknek és csoportvezetőknek, illetve az egyesületi és helyi szervezeti vezetőknek.
   2. Aktív, öngondoskodásra, önállóságra képes állampolgárrá nevelő tréning programok, mentálhigiéniai szolgáltatás az egészségtudatosság fejlesztése az egészséges életmód egyéni készségeinek fejlesztése érdekében (fiataloknak, illetve fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő szülőknek): Szükségesség, távlati hatások:
    A pszichés válságon átsegített fiatalok nagyobb eséllyel lesznek képesek beilleszkedni, integrálódni a társadalomba, továbbtanulni, munkát vállalni, családot alapítani, erősíteni a MEOSZ mozgalmát. Ha a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok szülei a helyzethez képest egészséges lélekkel vészelik át a krízist, nem válnak gyermekük �áldozatává�, a gyermekük is lelkileg egészségesebb felnőtté válhat. A harmonikusabb légkörben felnövekvő fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, illetve a szüleik lesznek képesek érdemben képviselni a társadalom felé sorstársaik érdekeit is.

   Ütemterv:

   • 2008. szeptemberig a szolgáltatás feltételeinek megteremtése, a tréning program kidolgozása.
   • 2008 ősztől a szolgáltatás és a tréning elindítása Budapesten, illetve a Közép-Magyarországi régióban.
   • 2009 nyaráig a szolgáltatás kiterjesztése még két régióra.
  3. Kulturális, szabadidős és sport programok szervezése és rendezvények lebonyolítása:
   Országos szintű, a MEOSZ Központból szervezett rendezvények:
   Nemzetközi Ifjúsági Kulturális Fesztivál (4 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek a közösségépítés, szervezetfejlesztés mellett fontos célja a MEOSZ tevékenységének és a Sikerülhet! Fiatalok a társadalomért mozgalom küldetésének megismertetése minél szélesebb rétegekkel, illetve a nemzetközi kapcsolatok továbbépítése. Ütemterv:
   • 2008 végéig a fesztivál előkészítése (pályázatírás, kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a fesztivál meghirdetése, a program részletes kidolgozása
   • 2009 nyarán a fesztivál megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   A második MERI sportrendezvény/verseny (1, esetleg 2 napos, legalább 250 fő részvételével), amelynek közvetlen célja a sport népszerűsítése a fiatalok körében. Ütemterv:

   • 2008 végéig a rendezvény előkészítése és meghirdetése (kapcsolatfelvétel a MEOSZ egyesületekkel és az együttműködő szervezetekkel, intézményekkel, pályázatírás, helyszínkeresés, programterv összeállítás)
   • 2009 első felében a rendezvény programjának részletes kidolgozása
   • 2009 tavaszán a rendezvény megvalósítása
   • A rendezvény lezárásaként kiadványkészítés

   Regionális, megyei és helyi szintű rendezvények szervezésének szorgalmazása:

   • Pályázati forrás biztosítása
   • Az ifjúsági koordinátorok és az egyesületek, helyi szervezetek ösztönzése ifjúsági programok szervezésére, a fiatalok rendezvényeken való részvételének támogatására és színvonalas pályázatok benyújtására.
  4. Információs “központ” létrehozása.
   A szolgáltatás célja: Széles körű információszerzés/adás a fogyatékossággal élő fiatalok és családjainak szóló nevelési/oktatási, munka, rehabilitáció, jogi, egészségmegőrzést szolgáló, szabadidős és sport lehetőségekről.
  5. Különös hangsúllyal szerepel a nyilvánosság és az integráció lehetőségének biztosítása. Részfeladatok:
   • Médiával való kapcsolattarás
   • Az egyesületek által szervezett programokról, lehetőségekről való rendszeres, tájékoztatás, melynek legfőbb eszköze az Internet.
   • Kapcsolatfelvétel: önkormányzat, oktatási intézmények, esélyegyenlőséggel foglalkozó intézmények/szervezetek, a MEOSZ célkitűzéseire nyitott egyéb szervezetek
  6. Országos szintű nyilvántartási rendszer kidolgozása az országos és helyi ifjúsági szervezetekről, csoportokról, tagokról.
   • 2008. végéig az ifjúsági csoportok, szervezetek adatbázisának frissítése országos szinten.
   • 2009. végéig ifjúsági tagnyilvántartás elkészítése.
    A MEOSZ elektronikusan készülő nyilvántartási rendszerének elkészítésekor hangsúlyt kell helyezni az ifjúsági csoportok, tagok regisztrálására, hogy a szervezet átláthatóbb legyen.

  A MEOSZ elnöksége által jóváhagyva, a 2008. június 27-ei elnökségi ülésen. A dokumentum ide kattintva letölthető word doc formátumban!

  Forrás: www.meosz.hu www.meoszit.inf.hu


 • A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
  Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
  Utalás közleménye: támogatás

  Vélemény, hozzászólás?

  Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

  *


  kilenc - 6 =

  Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

  Keresés az oldalon

  Facebook oldalunk

  Mai műsor

  • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
  • 8:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
  • 9:00: - film és zene (filmajánló műsor)
   Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
  • 10:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor két órán keresztül
  • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
  • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
  • 14:00: Zamat - finom falatok a konyhában (két órán keresztül)
  • 16:00: Retikül - női magazin sok csajos hírrel és kevés focival
  • 17:00: - Fodor Tomival
   Tarts velünk a "Mega slágerek világába"! Minden hétköznap 17-20 óra között jelentkezik a Dolce vita Music Show Fodor Tomival a Hobby Rádióban! Tarts Tomival és ő feldobja a délutánod!
  • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
  • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
  • 20:00: Fülpiszka - Lőrincz Attila zenei műsora - kizárólag értékes magyar előadókkal, hiszen a tisztánhallás mindenkinek jár!
  • 21:00: - film és zene (filmajánló műsor)
   Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, hogy megéri-e megnézni? Tetszik egy film betétdala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music - szombaton 17 órától a Hobby Rádióban.
  • 22:00: Coctail - Érdekes témák, érdekes emberek - magazin műsor - két órán keresztül

  Bejelentkezés

  Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

  Mai napi információk

  Ma 2020. május 27. szerda, Hella napja van.
  Az év 22. hete és 148. napja.
  Holnap Emil, Csanád napja lesz.

  1235. IX. Gergely pápa Erzsébet magyar hercegnőt, II. Endre leányát szentté avatta.


  1394. Mária királynő lovasbaleset következtében életét vesztette. Váradon temették el nagy pompával.


  Balassi Bálint: Borivóknak való

  Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
  Mindent egészséggel látogató ege,
  Hosszú úton járókat könnyebbítő szele!

  Te nyitod rózsákat meg illatozásra,
  Néma fülemile torkát kiáltásra,
  Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

  Neked virágoznak bokrok, szép violák,
  Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak,
  Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak..."

  BKK Információk

  Hírlevél

  Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


  nyolc plusz öt = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


  Feliratkoztak: 304
  WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com