Az oldal akadálymentesített
Hobby rádió – a Hang-adó

Rádió hallgatása

Az adatkezelési tájékoztató elolvastam és nyilatkozom arról, hogy annak megfelelő jogosultsággal

Lejátszás

Rádió hallgatása
Hallgatás Media Player-el

Android-os alkalmazás (Készítette: Benkő Dániel)
Rádiónk a T-home támogatásával a Web-rádió (pdf) alkalmazásával is hallható.


Ez hallható a rádióban:
Hírek -

Hallgatók száma: 57

A speciális igényûek jogi helyzete Magyarországon

- 2008. október 24. 23:54 - 508 megtekintés

Kik a speciális igényűek? Esélyegyenlőség kicsit más megvilágításban. Jogi szabályozás esélyegyenlőségi kérdésekben. Parlament előtt az új Ptk. Tervezet. A vak fiatal jogász tanulmánya a készülő új Ptk. Tervezettel kapcsolatban.

Ha manapság valaki olyan szavakat hall, hogy: esélyegyenlőség, akadálymentesítés, diszkrimináció, akkor azonnal az jut eszébe róla, hogy a mozgássérülteknek legyen minél több rámpa, legyenek lekerekített járdaszigetek, amelyek az EU szabvány szerint kötelezőek is, a siketeknek több szöveges információ, a látássérülteknek beszélő közlekedési lámpa, minél több helyen braille-írásos tájékoztatószövegek, személyi segítség az ügyintézésekben. A dolog azonban ennél sokkal összetettebb, s bár azt gondolná az ember, hogy ez már egy kissé túl van ragozva, ha a cikket elolvassa, akkor láthatja, hogy nem így van, a kérdés most aktuálisabb, mint ezelőtt bármikor.

Speciális igényűek
A speciális igényűek helyzetéről nagyon sok szó esett az elmúlt években. Nagyjából 2003. óta helyeződött előtérbe a fogyatékosok vagy fogyatékkal élők vagy fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos problémák, kérdések megoldása, megoldatlansága. Őket ma új kifejezéssel speciális igényűeknek hívják.
Az esélyegyenlőség problémája és az ezzel összefüggésben lévő akadálymentesítés kérdéseinek szabályozásaés megoldása mára odáig jutott, hogy bizonyos csoportok lobbizásaik eredményeként el tudták érni, hogy jogszabályok rögzítsék az ő problémáikat a készülő új Ptk. Törvénykönyvben.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kodifikációjának úgy tudjuk, hosszas előzményei vannak, már a 90-es években kezdtek foglalkozni vele, s nemcsak szakértői szinten, hanem volt olyan magánszemély is, aki élénken érdeklődött az új Ptk. Kodifikációja iránt.
Dr. Simon Gergely, fiatal vak jogász kérdésemre elmondta:

„Én már 1999-ben hallottam arról, hogy megindult az új Ptk. kodifikációjának
az előkészülete. Mivel a polgári jogot mindig is szerettem, ezért az új Ptk
koncepciójáról szóló dokumentáció iránt is nagy érdeklődést mutattam.
Aztán ahogy teltek-múltak az évek, 2006. év végén kijött a tervezet első
egységes változata.
Én már akkor elkezdtem a tervezetet nézegetni, tanulmányozgatni, és bíztam
benne, hogy más is megteszi.
Akkor még persze eszembe sem jutott, hogy én egyedül állljak neki egy
tanulmányt írni a tervezetről.”

Dr. Simon Gergely tanulmánya az új Ptk. Tervezettel kapcsolatban

A Fogyatékosügyi tanács miután későn kapcsolódott be a munkába, már nem tudott beleszólni komolyabban az új Ptk. Tervezetbe. Dr. Simon Gergely fontosnak tartotta, hogy mivel több évre készül ez az új törvénykönyv, ezért jogszabályban rögzítsék a speciális igényűek problémáit is, ő elsősorban a látássérültekre tudott koncentrálni elmondása szerint, hiszen abban érintett jobban, de nem hagyta hidegen a más fogyatékossági csoportok jogainak a törvénykönyvben való rögzítése, ámbár – saját bevallása szerint – ebből a szempontból kevésbé tudta tanulmányozni a törvénytervezetet, arra már nem volt idő.

Először különböző vakügyi fórumokon próbált kiállni azért, hogy a látássérültek érdekképviseleti szervei is lobbizzanak jogaikért ugyanúgy, ahogy az értelmifogyatékosok is megtették ugyanezt. Kérése süket fülekre talált.

Amikor Szolnokon az ügyvédi kamara tartott egy előadást az elektronikus cégeljárásról, ahol jelen volt az a személy is, aki már az 50-es évektől kezdődően azon munkálkodott, hogy hogyan lehetne megoldani a cégeljárás „informatizálását”, hogyan lehetne gépesíteni, elektronikussá tenni a cégeljárást, akkor a fiatal jogász nem tétovázott, azonnal felmerült benne egy dolog:
Ha a cégeljárás elektronikus lesz, akkor ahhoz elektronikus aláírásra is van szükség. Ezért – elmondása szerint – megemlítette neki, hogy mivel most zajlik az új Ptk. Kodifikációja, ezért jó volna, ha az akadálymentesítés minden területen, de az elektronikus írásbeliséggel kapcsolatban, az elektronikus aláírásokkal kapcsolatban is nagyobb figyelmet kapna, hiszen a látássérültek számára ez egy óriási előrelépés volna. Az előadást tartó személy ekkor kérte fel Dr. Simon Gergelyt, hogyha tudja, szedje egy „csokorba” a speciális igényűek problémáit, és egy tanulmány keretében fogalmazza meg véleményét. Az illető azt is megígérte, hogy eljuttatja az ezzel foglalkozó minisztériumhoz is a tanulmányt. Dr. Simon Gergely elmondása szerint ez kb. két-három hetes munka volt, majd elküldte az illetékes képviselőnek, meg néhány, a vakok érdekképviseletében fontos pozíciót betöltő személynek, valamint egy-két laikus, de a téma iránt érdeklődő embernek is. A vakügyi fórumokról nem érkezett semmi válasz, az Igazságügyi és rendészeti Minisztérium azonban ígéretet tett arra, hogy bár eddig is figyeltek a speciális igényűek problémáira, de ezután mégnagyobb figyelmet szentelnek majd rájuk, és igyekeznek számukra is kedvező jogszabályokat alkotni, melyek megkönnyítik életüket.

Most kellene még lépni

Dr. Simon Gergely elmondta, hogy ám lassan, de biztosan néhány vakügyi fórum vezetője megmozdult, jelezték, hogy érdeklődést mutatnak az ügy iránt, de érdemben epillanatban még nem történt semmi.
A jogász szavait idézve:
„A tervezet az országgyűlés előtt van általános vitán. Nagyon kevés az idő, és meg
kellene nyerni pár képviselőt, hogy módosító indítványt tegyenek. Most ezt
látom járható megoldásnak.”

Miért „jobbak” a többiek?

A jogásszal arról is beszélgettem, hogy őszerinte miért van az, hogy más fogyatékossági csoportok, pl. értelmifogyatékosok kéréseit, problémáit figyelembevették, és azok bekerültek a törvénytervezetbe. A jogász erre a vakügyi fórumok és vezetők érdektelenségét tudta említeni, valamint azt, hogy pl. az értelmifogyatékosok „éberebbek voltak minden más csoportnál, hamarabb tudtak és hatékonyabban szólni, lobbizni, ezért lehetséges, hogy a cselekvőképességi szabályok modernizációjánál figyelembevették az ő javaslataikat.”

A jogász véleménye szerint a különböző speciális igényű csoportok problémái nem mérhetőek össze, nem rangsorolhatóak, mert mindegyiknek más és más jelenti a problémát:
„Ha megnézzük, a vakok számára nehézséget jelent a közlekedés, az
írásbeli kommunikáció, az információszerzés, a munkavállalás és a háztartás
vezetése, a pénzkezelésé, hogy kiragadjunk párat.
A mozgássérült könyebben vállalhat bizonyos munkákat, ha a mozgássérültsége
lehetővé teszi. Pl. akik kerekesszékben vannak, azokból még lehet jó
bőrdíszműves, informatikus, netán jogász, stb, de a munkahelyre való eljutás
a szabad mozgás, a közlekedés nekik is nehéz. Nem vizsgáltam végig a
Ptk-tervezetet az ő szempontjukból, de például a fuvarozásnál az ún.
személyfuvarozás esetére (ld. autóbuszos vagy vasúti tömegközlekedés)
lehetővé kellene tenni hogy ehhez is hozzáférjenek. Ugyanígy, a munkahelyre
való eljutásuk megkönnyítése vagy a távmunka szorgalmazása is megkönnyítené
esetükben az életet, ennek még ptk-beli vonatkozásai is lehetnek talán…

Siketek: az ő helyzetük a vakokéhoz hasonló, ami a polgári jogviszonybeli
helyzetet illeti. Akik később veszítették el a hallásukat, azok legalább
írásban tudnak kommunikálni. Náluk vagy írásban, vagy ráutaló magatartással
valósulhat meg a szerződéskötés, a szóbeli szerződéskötésből ki vannak
zárva.
A született siketek pedig a hagyományos nyelvi struktúrákkal is
bajlódhatnak, pl. rossz a helyesírásuk. Nem véletlen. Mivel
nem beszélik a nyelvet ebben a formájában, ezért sokkal nehezebb
áttételesen, csak vizuális jelek alapján megtanulni a jelnyelv mellé a
normális beszélt nyelv írásos változatát. Ez szükségképpen megértési,
értelmezési zavarhoz vezet az írásos szerződéseknél. A szóbeli szerződés
esetükben is ki van zárva.
a jelnyelvre fordításnak az lehet a problémája, hogy több jelnyelvi
dialektus is van még országon belül is, úgy tudom, meg bár van ugyan
nemzetközi jelnyelv is, igazából nem tudom, hogy ezek a jelnyelvek mennyire
fejlettek és milyen az átjárhatóság köztük, illetve, hogy milyen a viszonyuk
a beszélt nyelvvel. azt meg végképpen nem tudom, hogy van-e a jelnyelvnek
írásos változata, de akár van, akár nincs az írásos jelnyelvet írott /
beszélt magyara és vissza is kellene fordítani tehát az ő írásbeli
szerződéskötésükkel is nagy nehézségek vannak, akárcsak a szóbelivel.
A szerződési akarat kialakulása, a szerződésbeli nyilatkozatok értelmezése,
a szerződés tartalma, stb, ezek értelmezése jelenthet számukra komoly
nehézséget.” – fejtette ki Dr. Simon Gergely a kérdésemre adott válaszként.

A jogász azt még hozzátette, hogy mivel ő a vakságban érintett, ezért abban van több és nagyobb tapasztalata, az egyéb fogyatékossági csoportok problémáival, igényeivel kapcsolatban kevesebb, de hangsúlyozta:
„Az adott érdekképviseleteknek lenne a feladatuk, hogy a saját területükön
érvényesítsék az érdekeiket pl. a Ptk-kodifikáció során.”

Dr. Simon Gergely azt is hozzátette: ha bármely fogyatékossági csoport képviselői őt megkeresnék ezügyben, akkor szívesen megvitatná velük az ő problémáikat, de erre sajnos mostmár kevés az idő, ezt a munkát két-három évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni.

Végezetül elmondta: ő ezt a munkát nagyon szívesen, és nagyon nagy örömmel csinálta, de ha – legalábbis a vakügyi érdekképviseletek részéről – ilyen nagy az érdektelenség, akkor hiába minden, az idő pedig halad.

Kapcsolódó írás:
http://azmvgyoszrolcenzuranelkul.freeblog.hu/

Dr. Simon Gergely által írt tanulmány letölthető:
http://azmvgyoszrolcenzuranelkul.freeblog.hu/

a „a tanulmány letöltése” linkre kattintva.

R. A. Kriszta

A rádiót önkéntes formában, nonprofit módon üzemeltetjük. Azonban a működtetés költségeit már nem tudjuk kitermelni saját pénzből (szerverek üzemeltetése, karbantartása). Amennyiben lehetősége van, kérjük támogassa a Hobby Rádió éves 120000 Ft-os működési díját!
Net-média Alapítvány (Magnet Bank): 16200113-18516177-00000000
Utalás közleménye: támogatás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*


2 + egy =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Reklám

Erikkancs - a digitális újságos

Alko-soft

Jooble

Keresés az oldalon

Facebook oldalunk

Mai műsor

 • 6:00: Jóreggelt! - reggeli információs műsor két órában.
 • 8:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 9:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenrol valódi képet festeni. Az adások szerepőoi olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 10:00: Tízórai - Godó Gyurival
 • 12:00: Déli hírösszefoglaló -
 • 13:00: Délután - Benne: interjúk, riportok, tudósítások kulturális, szociális és közéleti eseményekről.
 • 15:00: 4 ütem - autós magazin
 • 16:00: -
  • A hét prózája - Zsoldos Árpád - Irodalmi rádió műsora)
  • Take away - a BBC. Angol nyelvleckéje
  • QTC - Zentai Tibor rádióamatőr műsora (Szerkesztő: Rózsa Dezső)
  HA2MN - Tibi a Hobbyrádiónak

  Hívójelem HA2MN, nevem Zentai Tibor. A név nem hiszem, hogy sokat mondana bárkinek, ugyanis a hívójelem alapján ismernek világszerte. Amatőr rádiós vagyok, az első rádió-összeköttetésemet saját építésű rövidhullámú adóval már több mint 44 évvel ezelőtt "kínlódtam össze". Azóta a rádióhullámok segítségével bejártam a világ szinte minden szegletét, s ahova eddig nem jutottam, igyekszem eljutni.

  Első szakmám szerint erősáramú üzemmérnök vagyok, s hogy elektromos területet választottam szakmámnak, köszönhető a rádióamatőrködés iránti gyermekkori érdeklődésemnek. Később külkereskedelmi végzettséget is szereztem, s valahol ebben is ott van a rádiós hobbi hatása - ugyanis a nemzetközi rádióamatőr forgalomban az angol nyelv használata kényszerűség. Én pedig tanultam a nyelvet szorgalmasan.

  A Hajdú QTC a rádióamatőrök havi hangos híradója, amelyet a rádióamatőr hullámsávokban sugároznak. A QTC nemzetközi rádiótávírász rövidítés, jelentése "közlemények vannak"

  Rózsa Dezső, HG0EK a Hajdú QTC főszerkesztője a 2000-es évek közepén keresett meg, hogy legyek QTC készítőinek munkatársa önálló anyagokkal, sorozatokkal. Ez idő óta minden hónapban jelentkezem jegyzetekkel és sorozatokkal, amelyeket magam írok és a hangfelvételt, a hanganyag szerkesztését is - mintegy botcsinálta hangmérnökként - magam végzem. Dezső tőlem adás-kész hangfelvételt kap, természetesen e-mailben.

  A rádióamatőr hobbi hazánkban éppen nem a legfényesebb éveit éli ama tekintetben, hogy az engedélyes rádióamatőrök száma évről, évre csökken, mialatt Európában, Amerikában, Ázsiában és Óceániában az e hobbit művelők száma szépen emelkedik.

  A hobbi kezdete nehéz, hiszen sokat kell tanulni és kitartás kell ahhoz, hogy valaki sikeres rádióamatőr vizsgát tegyen és hívójelet szerezhessen, azaz rádióamatőr engedélyt kapjon.

  Érzékelve a hobbi hazai gondjait elhatároztam, hogy "emberi nyelven" írok egy mesét arról, hogy mi a rádióamatőr, mit csinál a rádióamatőr, s nagyjából mit kell megtanulnia ahhoz, hogy az éter hullámain létrehozhassa első rádió-összeköttetését a világgal. Azért gondoltam "emberi nyelvre", mert ha két rádióamatőr magyarul beszélget egymással, kódokkal, rövidítésekkel, szakszavakkal, hívójelekkel dobálózik, s nincs a hobbin kívülálló ember aki azt megértené.

  Ugyanis mi rádióamatőrök - többek között - a Titanic hivatásos rádióstisztjeinek civil és amatőr leszármazottai és örökösei vagyunk.

  Annyit még meg kell jegyezni, hogy a hangzóanyag minősége korlátozott, hiszen a rádióamatőrök a lehető legkisebb sávszélességre törekednek éterbeli munkájuk során. A hi-fi hangminőség nem ránk jellemző, ellenben a zajos viszonyok közötti legjobb érthetőség elérésére való törekvés igen.

  73 - vagyis magyarul minden jót kívánok a hallgatóknak!

  Tibi, HA2MN
 • 17:00: Live Hungary - a legnagyobb hazai előadók koncertjei
 • 18:00: Esti hírösszefoglaló - Benne: a nap idézete, névnap köszöntő, évforduló naptár, sport.
 • 19:00: Vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége (riport, interjú, tudósítás), esti ka -
 • 20:00: - Ferenczi István népzenei műsora
  A Népzenei kavalkád c. műsor nem egy konkrét nép zenéjével foglalkozik, hanem általában a népzenével és vonulataival. A műsor első felében népi hangszereket mutat be a műsorvezető, nemcsak történetükről, hanem azok hangját is meghallgathatjuk az adásban.
  A műsor második részében néhai adatközlőket, énekeseket, hangszereseket, illetve zenekarokat mutat be Ferenczi IStván,. majd más népek zenéjét hallgathatjuk a műsorban.
  A műsor utolsó részében ma élő adatközlőket, hangszereseket, énekeseket, és zenekarokat ismerhetünk meg, valamint olyan együtteseket, énekeseket, zenekarokat, akik ma művelik a népzenét és egy kicsit hozzá nyúltak, illetve beleraktak más műfalyokat, pl. jazz, és a könnyűzene.
 • 21:00: - Szabolccsal
  A Sztárportré egy több éve működő rádióműsor sorozat, ahol hétről-hétre közismert emberek nyilatkoznak, mindig egy-egy újabb, gyakran a személyükhöz igen közel álló témában. A Sztárportré optimista műsor, törekszik mindenrol valódi képet festeni. Az adások szerepőoi olyan közismert emberek, akiket a legtöbb magyar ember a sajtóból jól ismer, és szívesen hallgat.

  Bővebb információ: www.sztarportre.hu
 • 22:00: Egészségedre - Turcsányi Sipos Éva műsora

Bejelentkezés

Regisztráció| Elfelejtette jelszavát?

Mai napi információk

Ma 2021. január 25. hétfő, Pál napja van.
Az év 04. hete és 25. napja.
Holnap Vanda és Paula napja lesz.

1454. Az országgyűlés nagy haderőt szavazottmeg a török ellen Hunyadi János országos főkapitánynak.


1945. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány közzéteszi81/1945. számú rendeletét a népbíróságok felállításáról, melyek feladata a háborús bűnösök felelősségre vonása.


Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni...
/1826. jan.25.- 1909.

"Szeretnélek még egyszer látni,
Meggyógyitna egy pillanat.
Mit szenvedtem , feledni tudnám,
S még egyszer örömest feldúlnám
Éretted ifjúságomat!"

BKK Információk

Hírlevél

Add meg az E-mail címed, majd kattints a feliratkozás vagy leiratkozás gombra.


hat szorozva négy = (Írja be számmal a művelet eredményét!)


Feliratkoztak: 307
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com